Maimonides Yahudi-Müslüman Eğitim Enstitüsü

Eğitim Enstitüsünün temel amacı, Yahudi ve Müslümanların demokratik sivil toplumda fikri işbirliği için alan sağlamaktır.

Yahudi düşmanlığı (Antisemitizm), İslam ve Müslüman düşmanlığı (İslamofobi) ve ırkçılık gibi insanı hor gören ve aşağılayan sosyal sorunların üstesinden gelmek ancak gönül ve akıl iş birliğiyle olabileceğine inanıyoruz.

Dini cemaatlerin kendilerini demokratik bir devlette daha iyi gerçekleştirebilmeleri ve dünya görüşleri hakkında yeniden düşünmeleri için ellerine eleştirel pedagojik ve profesyonel malzemeler sunmayı hedefliyoruz.

Bu içerik odaklı ve akıllı eğitim sürecinin başarılı olması için tüm aktörlerin bunu alıp işlemesi, katkıda bulunması ve uygulaması gerektiğine inanıyoruz.

Hedef kitlemizle beraber, kişisel ve gruplar halinde buluşmaları ve fikir alış-verişini sağlayan bir alan oluşturma için, çalışmaktayız ve çeşitli ve etkin konulardan, alanlardan, sunumlardan, panellerden, atölyelerden oluşan müfredat sunmaya çalışıyoruz.